LEDIGE STILLINGER


Vi er på jakt etter ambisiøse og erfarne ingeniører med guts, driv og en gründer holdning til å hjelpe oss å bygge et ledende Engineering konsulent selskap. I Future Technology vil du spille en nøkkelrolle i å forme et selskap sammen med andre høyt kompetente ingeniører og fagfolk.

 Søk på en ledig stilling eller send oss en åpen søknad.
STILLING: TEKNISK SIKKERHET
Vi ønsker å styrke vår avdeling innen teknisk sikkerhet og ser etter kandidater med bakgrunn innen fagområdene teknisk sikkerhet, pålitelighet og funksjonell sikkerhet.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års erfaring innen teknisk sikkerhet, pålitelighet og/eller funksjonell sikkerhet

 • Relevant MSc ingeniørutdannelse. Sterk og allsidig praksis kan erstatte formell utdanning

 • God kjennskap til Ptils HMS-forskrifter, NORSOK S-001 og/eller IEC 61508/IEC61511

 • Bør kunne gjennomføre RAM analyse, FMECA, HAZID/HAZOP og/eller LOPA

 • Kandidater med konsulenterfaring eller annen relevant erfaring med kundekontakt vil bli prioritert


Ta kontakt med Amund Stokke på 97 52 52 19 eller amund@futuretechnology.no hvis dette høres spennende ut.

STILLING: RAMS-rådgiver
I forbindelse med en stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke vår avdeling for Infrastruktur, Bygg & Anlegg med en erfaren og faglig dyktig RAMS-rådgiver.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole med relevant fagretning. Sterk og allsidig praksis kan erstatte formell utdanning.

 • Erfaring med kvalitetssystemer og sikkerhetsanalyser.

 • Erfaring med RAMS-arbeid og forståelse for standardene Cenelec EN-50126, 50128 og 50129.

 • Innsikt i Jernbaneloven med tilhørende forskrifter, standarder og regelverk.

 • God forståelse for prosjektarbeid.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.


For ytterligere informasjon se Finn.no


Ta kontakt med Morten Hjerpbakk på 92 22 30 60 eller mh@futuretechnology.no hvis dette høres spennende ut.

STILLING: HMS/SHA RÅDGIVER
Vi er i gang med å bygge et sterkt faglig miljø på HMS/SHA og er derfor interessert i å komme i kontakt med deg som har lyst til å bli en del av et nytt og spennende fagmiljø her hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Operativ erfaring med HMS/SHA fra bygg/anlegg, industri eller olje/gass.

 • Har en god kombinasjon mellom teoretisk kunnskap og praktisk tilnærming til faget.

 • Minimum 3 års erfaring som HMS/SHA-rådgiver eller SHA-koordinator (KP / KU).

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole med relevant fagretning. Sterk og allsidig praksis kan erstatte formell utdanning.

 • God kjennskap til interkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften.


For ytterligere informasjon se Finn.no

Ta kontakt med Morten Hjerpbakk på 92 22 30 60 eller mh@futuretechnology.no hvis dette høres spennende ut.
STILLING: KONTROLLINGENIØR
Vi forventer en økende oppdragsmengde fremover og er på utkikk etter kontrollingeniører innenfor alle fag. Vi er derfor interessert i å komme i kontakt med deg som har lyst til å bli en del av et nytt og spennende fagmiljø innenfor infrastruktur, bygg og anlegg her hos oss.

Kvalifikasjoner:

Utdannelse fra universitet eller høgskole med relevant fagretning innenfor bygg og anlegg. Sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene kan erstatte formell utdanning.
Minimum 3 års erfaring kontrollingeniør i bygge- eller anleggsprosjekter.
Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Ta kontakt med Morten Hjerpbakk på 92 22 30 60 eller mh@futuretechnology.no hvis dette høres spennende ut.
STILLING: BYGGELEDER/ BYGGELEDERASSISTENT
Vi styrker vår avdeling for Infrastruktur, Bygg & Anlegg med flere medarbeidere.

Om oss


Future Technology AS er et teknologiselskap i vekst med kontorer i Sandefjord og Oslo. Vi har i dag 21 ansatte fordelt på tre avdelinger; «Infrastruktur, Bygg & Anlegg», «Fornybar Energi» og «Olje & Gass».

Avdelingen for «Infrastruktur, Bygg & Anlegg» retter seg primært inn mot prosjekter innenfor bygg, anlegg, vei og bane, og gjennom våre rammeavtaler med bl.a. BaneNOR, Oslo Universitetssykehus og Statnett samt sentrale private aktører i bransjen leverer vi i dag personell og tjenester til en rekke prosjekter. I tillegg har vi enkeltoppdrag for både byggherrer, entreprenører og bedrifter der vi bistår med ulike tjenester.

Vi søker etter


I forbindelse med en stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke vår avdeling for Infrastruktur, Bygg & Anlegg med flere medarbeidere med erfaring fra byggeprosjekter og vi søker derfor etter dyktige personer som kan fylle posisjonen som Byggeleder eller Byggelederassistent i oppdrag for våre kunder på byggherresiden. Våre kunder kommer også fra entreprenørsiden og det vil derfor være en fordel om du også kan fylle rollen som anleggsleder/prosjektleder på entreprenørsiden. Du vil også få en sentral rolle i forhold til å styrke vår posisjon til å vinne nye oppdrag og vil involveres i markeds- og tilbudsarbeid.

Arbeidsoppgaver


Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede prosjekter ute på byggeplass.

 • Ta et overordnet ansvar for HMS ute på byggeplassen.

 • Oppfølging av økonomi og fremdrift.

 • Koordinere og styre entreprenører og leverandører.


I tillegg til oppgavene over som er knyttet til en typisk operativ rolle som byggeleder/byggelederassistent i byggeprosjekter vil du inngå i vårt team som jobber med ulike kunder og prosjekter. Arbeidsoppgavene vil derfor variere mye avhengig av din kompetanse og tidligere erfaring, samt hvilke oppdrag vi til enhver tid har. Stillingen vil være plassert i avdeling for Infrastruktur, Bygg & Anlegg, men du vil få muligheten til å involvere deg i relevante oppdrag innenfor våre andre forretningsområder hvis det er hensiktsmessig.

Kvalifikasjoner • Minimum 5 års operativ erfaring som byggeleder, byggelederassistent eller kontrollingeniør fra byggeprosjekter.

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole med relevant fagretning. Sterk og allsidig praksis kan erstatte formell utdanning.

 • Har en god kombinasjon mellom teoretisk kunnskap og praktisk tilnærming til faget.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.


Personlige egenskaper • Du har faglig og personlig autoritet og integritet.

 • Du er i stand til å stå frem som en motivator og inspirator.

 • Du kan vise handlekraft og er ikke redd for å stikke deg frem.

 • Du er i stand til å ta avgjørelser.

 • Du er positiv, engasjert og selvgående.

 • Du liker utfordringer.

 • Du er løsningsorientert.

 • Du har gründerblod i årene.

 • Du er utadvendt og har evne til å veksle mellom å jobbe selvstendig og i team.

 • Du er en god relasjonsbygger.


Vi kan tilby


Fast ansettelse med konkurransedyktig lønn samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. Future Technology er et ansatteid selskap, og du vil som ansatt også få mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet.

Et godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse, god trivsel og stor takhøyde. Vi ønsker å bygge videre på et allerede sterkt fagmiljø, og det vil derfor være store muligheter for faglig og personlig utvikling samt spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Du vil få kontorplass ved et av våre kontorer på Torp/Sandefjord eller Skøyen/Oslo, men du må belage deg på at arbeidsstedet i kortere eller lengre perioder vil være ute hos våre kunder, hovedsakelig i Oslo-området. Noe reisevirksomhet må også påregnes.

Om dette høres interessant ut ta kontakt med Morten Hjerpbakk på

tlf 922 23 060   eller mh@futuretechnology.no

 
ERFAREN INGENIØR, FLOW ASSURANCE
I forbindelse med en stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke vår avdeling for Flow Assurance med medarbeidere med relevant prosjekterfaring fra utviklingsprosjekter og studier innenfor olje og gass

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 5 års erfaring med Flow Assurance.

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole med relevant fagretning.

 • Har en god kombinasjon mellom teoretisk kunnskap og praktisk tilnærming til faget.

 • God erfaring med bruk av OLGA, PVTsim og andre relevante verktøy.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 • Erfaring innen CFD, prosess (HYSYS, etc), produksjonskjemi (scale, asfaltener, etc), IPM (Maximus, Mette, etc), produksjonsteknologi og reservoarmodellering vil også være en fordel.


For ytterligere informasjon, se Finn.no.

Ta kontakt med Andris Skattebo på 97127384 eller andris@futuretechnology.no hvis dette høres spennende ut.

Følg oss gjerne og hold deg oppdatert på nye stillingsannonser