FUTURE TECHNOLOGY AS

Future Technology AS ble grunnlagt i februar 2011, og er en ledende tjenesteleverandør i Norge innen tre kompetanseområder; Risk & Safety, Power Systems og Flow Assurance.

Våre kunder er blant annet netteiere, byggherrer og leverandører til store utbyggingsprosjekter innenfor infrastruktur, elkraft, olje & gass samt offshore vind. Leveransene våre er primært enkeltstudier og utleie av ressurser for å bistå våre kunder med kompetanse, kapasitet og problemløsning.

Våre verdier er kjernen i vår bedriftskultur, vårt DNA. De uttrykker grunnleggende holdninger i vår organisasjon og samtidig hvordan vi ønsker at våre kunder skal se på oss. Vi skal være både ambisiøse og målrettet. Vi skal tiltrekke oss de beste medarbeiderne i våre fagfelt, og være en attraktiv arbeidsgiver.

I Future Technology AS skal bli oppfattet som raske og tjenestevillige – vi er framoverlente og griper de muligheter som byr seg. Vi liker å konkurrere og vi liker å vinne.

Future Technology AS har kontorer både i Oslo og Sandefjord.


STYRET

Det er vanskelig å overvurdere verdien av et hardt arbeidene og kompetent styre. Det er her grunnlaget for selskapet vårt er bygget. Hos Future Technology AS tar styret vårt en svært aktiv rolle og dykker dypt inn i strategien for virksomheten vår. Vi er stolt av den totale kompetansen som styret vårt besitter.