LEDIGE STILLINGER


Vi er på jakt etter ambisiøse og erfarne ingeniører med guts, driv og en gründer holdning til å hjelpe oss å bygge et ledende Engineering konsulent selskap. I Future Technology vil du spille en nøkkelrolle i å forme et selskap sammen med andre høyt kompetente ingeniører og fagfolk.

 Søk på en ledig stilling eller send oss en åpen søknad.
STILLING: Electrical Engineer/Project Manager

Electrical Engineer/Project Manager


Future Technology has employed 7 new consultants over the last year and the need for resources is growing. Activity within Infrastructure and Renewables is high and the company needs to increase its capacity. We are therefore looking for electrical engineers with experience from project development and project execution within the renewables industry, O&G or electrical infrastructure industry (overhead lines, cables, substations and power system design).


Future Technology is an innovative consultancy and technology company with competence as our greatest asset. We were founded in 2011, currently employ 20+ people and are based in the Oslo/Sandefjord area, Norway. We operate within the Renewables and Electrical Infrastructure, Oil&Gas and Onshore Infrastructure industries, where we provide assistance to developers and investors, operators and contractors. In addition to developing innovative technology and solutions for the O&G and offshore wind sectors, we provide our competencies within project development and execution of major infrastructure projects onshore as well as offshore, offering engineering and project management services, courses and specialised services, expert advice and highly qualified personnel within each field.


See more at www.futuretechnology.no


Your profile
 • Master of Science, Bachelor of Science or similar within electrical power engineering

 • Minimum 5 years’ relevant experience from project development and/or execution within the renewables industry, power from shore or electrical infrastructure projects in general (overhead lines, cables and substations)

 • Competence and experience within project management or package management of FEED studies and/or construction contracts is preferable

 • Competence and experience within HVDC-transmissions, high voltage installations (132 kV to 420 kV) and electrical system design

 • Experience with Power system analyses and tools is considered an advantage

 • Good knowledge of rules/regulations, standards and experience within development of technical requirements

 • Ability to work in a team

 • Language requirements: English


We offer
 • Competitive terms of employment and bonus schemes

 • Broad network within the renewables, infrastructure and O&G industries

 • Professional and personal development through the opportunity to work across varied tasks such as technology development, business development, market intelligence, engineering and consultancy activities

 • A positive working environment, and great colleagues, who are considered experts within their fields

 • Opportunity to contribute in the exciting early stages of developing our renewables and electrical infrastructure business area


Future Technology is owned by the employees and the board of directors, and together we create an engaging working environment where our growth is built on competence and expertise.


Read more about the position here:  www.finn.no


or


Contact: len@futuretechnology.no

STILLING: RAMS-rådgiver

Vi søker erfaren og faglig dyktig RAMS-rådgiver

Stillingstittel: RAMS-rådgiver
Sted: Hoffsveien 1A, 0275 Oslo
Frist: Snarest
Varighet: Fast
I forbindelse med en stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke vår avdeling for Infrastruktur, bygg & anlegg med en erfaren og faglig dyktig RAMS-rådgiver. Stillingens hovedoppgave vil være å lede og gjennomføre RAMS-prosessen i større tverrfaglige prosjekter, spesielt innenfor samferdsel og prosjektering av skinnegående infrastruktur. I dette ligger alle aktiviteter (prosesser og analyser) iht. gjeldende standarder og prosedyrer. Prosjektene er hovedsakelig fast ute hos kunder eller i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå kunder med etablering og oppfølging av RAMS-prosessen i prosjekter

 • Sørge for at RAMS -og øvrig sikkerhetsstyring i prosjektene blir ivaretatt og utføres i henhold til krav gitt i lover, forskrifter, standarder, og kundens styringssystem.

 • Planlegge og fasilitere arbeidsmøter for gjennomføring av RAM- og sikkerhetsanalyser.

 • Bistå med å følge opp involverte parters implementering og etterlevelse av RAMS-krav, eventuelt også bidra til å videreutvikle RAMS-kravene.

 • Bidra til å sikre at RAMS-arbeidet i prosjektet henger sammen med RAMS-arbeidet i drift

 • Bidra til utarbeidelse av meldinger og søknader til Statens Jernbanetilsyn (SJT)

 • Bistå med etterlevelse og oppfølging av Cenelec EN 50126 (RAMS-standarden).

 • Bistå prosjektleder og byggeleder med å holde fokus på fagområdet. Delta på prosjekteringsmøter, byggemøter, vernerunder mm.

 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere risikovurderinger.

 • Bistå ved dialog med Statens Jernbanetilsyn.


Kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med god kompetanse og erfaring innen RAMS, fortrinnsvis fra jernbane, men vi vil også vurdere kandidater med erfaring fra andre bransjer. Vi skal å bygge opp et sterkt faglig miljø, som ønsker å utvikle og effektivisere RAMS-prosessen innenfor bane. Viktige egenskaper og kvalifikasjoner for stillingen er:

 • Seniorrådgiver: minimum 10 års erfaring

 • Rådgiver: minimum 5 års erfaring

 • Universitets- eller høyskoleutdanning med relevant fagretning. Relevant kompetanse og erfaring kan erstatte formell utdanning

 • Erfaring med RAMS-prosessen fra prosjekter innenfor jernbane eller sporveier

 • Erfaring med standardene Cenelec EN 50126, EN 50128 og EN 50129

 • Du kan vise til gode resultater som er relevante for stillingen

 • Du er utadvendt og evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og med kollegaer internt i Future Technology

 • Du behersker og trives i rollen som fasilitator av analyseprosesser

 • Du behersker både kvantitative og kvalitative analyseteknikker for vurdering av sikkerhet og tilgjengelighet

 • Du behersker ulike analyseteknikker som FMECA og HAZID

 • Fordel hvis du har erfaring med/ kjennskap til gjennomføring av uavhengig kontroller og verifikasjoner av risikostyringsprosesser

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på nors og engelsk


Personlige egenskaper:

 • Du er positiv, engasjert og selvgående

 • Du er strukturert og nøyaktig

 • Du er fleksibel og kan jobbe selvstendig

 • Du er resultatorientert og har fokus på kvalitet i leveranser

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevne, samt trives med å arbeide i prosjektteam

 • Du er en god relasjonsbygger


Vi kan tilby

Et godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og god trivsel. Vi ønsker å bygge på et allerede sterkt fagmiljø, og det vil derfor være store muligheter for faglig og personlig utvikling samt spennende arbeidsoppgaver.

Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. Future Technology er et ansatteid selskap, og du vil som ansatt kunne få mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet.

Du vil få kontorplass sentralt på Skøyen i Oslo, men du må belage deg på at arbeidssted i kortere eller lengre perioder vil være ute hos vår kunder, hovedsakelig i Oslo-området. Noe reisevirksomhet må også påregnes.

Om arbeidsgiveren
Future Technology AS er et ingeniør- og  teknologiselskap med kontorer i Oslo og Sandefjord. Vi har i dag  32 ansatte fordelt på tre avdelinger; "Infrastruktur, bygg & anlegg", "Fornybar Energi" og "Olje & Gass". Våre ansatte har spisskompetanse innenfor fagområdene SHA og HMS, teknisk sikkerhet, RAM(S), prosjektering/engineering, offshore vind og flow assurance.
Vår avdeling for Infrastruktur, retter seg primært inn mot markedsområdene samferdsel og bygg . Gjennom våre rammeavtaler med bl.a. Bane NOR, Oslo Universitetssykehus og Statnett leverer vi i dag personell og tjenester til en rekke prosjekter. I tillegg har vi enkeltoppdrag for både byggherrer, entreprenører og bedrifter der vi bistår med ulike tjenester.
Ta kontakt med Marianne Ask Lervik  på 93 24 30 09 eller mal@futuretechnology.no 
Her kan du søke stillingen: finn.no

STILLING: RÅDGIVER TEKNISK SIKKERHET
 

Vi søker erfaren og faglig dyktig rådgiver innen Teknisk Sikkerhet

Arbeidsgiver         Future Technology AS

Stillingstittel        Teknisk Sikkerhets rådgiver

Sted                       Oslo eller Sandefjord

Frist                       Snarest

Varighet                FastFuture Technology er et teknologi- og konsulent-selskap med kontorer i Sandefjord og Oslo. Vi har i dag 31 ansatte fordelt på våre to kontorer.

Våre ansatte har spisskompetanse innenfor fagområdene Teknisk Sikkerhet, RAM, RAMS, SHA, HMS, Subsea Engineering, Prosjektering og Flow Assurance.

Bedriften har totalt 14 ansatte innen «Risk & Safety». Av disse så jobber fire av våre mest erfarne konsulenter med Teknisk Sikkerhet innen Olje og Gass markedet.

I forbindelse med en stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke vår avdeling for Olje og Gass med en erfaren og faglig dyktig rådgiver innen Teknisk Sikkerhet.

Stillingens hovedoppgave vil være å lede og gjennomføre Teknisk Sikkerhets oppgaver i større tverrfaglige prosjekter, spesielt innenfor Olje og Gass sektoren. I dette ligger alle aktiviteter (prosesser og analyser) iht. gjeldende standarder og prosedyrer. Prosjektene er hovedsakelig fast ute hos kunder mens mindre studier utføres internt i våre kontorer.Arbeidsoppgaver:

   • Bistå kunder med etablering og oppfølging av Teknisk Sikkerhet i prosjektene

   • Sørge for at teknisk sikkerhetsstyring i prosjektene blir ivaretatt og utføres i henhold til krav gitt i lover, forskrifter, standarder, og kundens styringssystem.

   • Planlegge og fasilitere arbeidsmøter for gjennomføring av risiko- og sikkerhetsanalyser.

   • Bistå med å følge opp involverte parters implementering og etterlevelse av sikkerhetskrav.
Kvalifikasjoner:

Vi søker engasjerte personer med god kompetanse og erfaring innen Teknisk Sikkerhet. Viktige egenskaper og kvalifikasjoner for stillingen er:

   • Minimum 5 års erfaring innen teknisk sikkerhet, pålitelighet og/eller funksjonell sikkerhet innenfor Olje og Gass på norsk sektor.

   • Relevant MSc ingeniørutdannelse. Sterk og allsidig praksis kan erstatte formell utdanning

   • God kjennskap til Ptils HMS-forskrifter, NORSOK S-001 og IEC 61508/IEC61511

   • Bør kunne gjennomføre RAM analyse, FMECA, HAZID/HAZOP og/eller LOPA

   • Kandidater med konsulenterfaring eller annen relevant erfaring med kundekontakt vil bli prioritert

   • Du er utadvendt og evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og med kollegaer internt i Future Technology

   • Du behersker og trives i rollen som fasilitator av analyseprosesser

   • Du har erfaring med/kjennskap til analyse av sikkerhetskritiske systemer (SIL-analyser)

   • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper:

   • Du er positiv, engasjert og selvgående

   • Du er strukturert og nøyaktig

   • Du er fleksibel og kan jobbe selvstendig

   • Du er resultatorientert og har fokus på kvalitet i leveranser

   • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevne, samt trives med å arbeide i prosjektteam

   • Du er en god relasjonsbygger
Vi kan tilby

Et godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og god trivsel. Vi ønsker å bygge på et allerede sterkt fagmiljø, og det vil derfor være store muligheter for faglig og personlig utvikling samt spennende arbeidsoppgaver.

Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser samt gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Du vil få kontorplass sentralt på Skøyen i Oslo eller på vårt hovedkontor på Torp i Sandefjord, men du må belage deg på at arbeidssted i kortere eller lengre perioder vil være ute hos vår kunder. Noe reisevirksomhet må også påregnes.Om arbeidsgiveren

Future Technology AS er et selskap i vekst med kontorer i Sandefjord og Oslo. Bedriften ble etablert i januar 2011. Vi har i dag 31 ansatte fordelt på tre avdelinger; Infrastruktur, Fornybar Energi og Olje & Gass. Future Technology AS er kun eid av styret og de ansatte.For mer info se www.finn.no

eller kontakt Andre' Larsen 90 91 13 31  al@futuretechnology.no

 

Følg oss gjerne og hold deg oppdatert på nye stillingsannonser