LEDIGE STILLINGER


Vi er på jakt etter ambisiøse og erfarne ingeniører med guts, driv og en gründer holdning til å hjelpe oss å bygge et ledende Engineering konsulent selskap. I Future Technology vil du spille en nøkkelrolle i å forme et selskap sammen med andre høyt kompetente ingeniører og fagfolk.
STILLING: RAMS-rådgiver
I forbindelse med en stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke vår avdeling Risk & Safety med en RAMS-rådgiver. Stillingens hovedoppgave vil være å lede og gjennomføre RAMS-prosessen i større tverrfaglige prosjekter, spesielt innenfor samferdsel og prosjektering av skinnegående infrastruktur. I dette ligger alle aktiviteter (prosesser og analyser) iht. gjeldende standarder og prosedyrer. Prosjektene er hovedsakelig fast ute hos kunder eller i samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå kunder med etablering og oppfølging av RAMS-prosessen i prosjekter

 • Sørge for at RAMS -og øvrig sikkerhetsstyring i prosjektene blir ivaretatt og utføres i henhold til krav gitt i lover, forskrifter, standarder, og kundens styringssystem.

 • Planlegge og fasilitere arbeidsmøter for gjennomføring av RAM- og sikkerhetsanalyser.

 • Bistå med å følge opp involverte parters implementering og etterlevelse av RAMS-krav, eventuelt også bidra til å videreutvikle RAMS-kravene.

 • Bidra til å sikre at RAMS-arbeidet i prosjektet henger sammen med RAMS-arbeidet i drift

 • Bidra til utarbeidelse av meldinger og søknader til Statens Jernbanetilsyn (SJT)

 • Bistå med etterlevelse og oppfølging av Cenelec EN 50126 (RAMS-standarden).

 • Bistå prosjektleder og byggeleder med å holde fokus på fagområdet. Delta på prosjekteringsmøter, byggemøter, vernerunder mm.

 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere risikovurderinger.

 • Bistå ved dialog med Statens Jernbanetilsyn.


Kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med god kompetanse og erfaring innen RAMS, fortrinnsvis fra jernbane, men vi vil også vurdere kandidater med erfaring fra andre bransjer. Viktige egenskaper og kvalifikasjoner for stillingen er:

 • Seniorrådgiver: minimum 5 års erfaring

 • Rådgiver: minimum 2 års erfaring

 • Universitets- eller høyskoleutdanning med relevant fagretning. Relevant kompetanse og erfaring kan erstatte formell utdanning

 • Erfaring med RAMS-prosessen fra prosjekter innenfor jernbane eller sporveier

 • Erfaring med standardene Cenelec EN 50126, EN 50128 og EN 50129

 • Du kan vise til gode resultater som er relevante for stillingen

 • Du er utadvendt og evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og med kollegaer internt i Future Technology

 • Du behersker og trives i rollen som fasilitator av analyseprosesser

 • Du behersker både kvantitative og kvalitative analyseteknikker for vurdering av sikkerhet og tilgjengelighet

 • Du behersker ulike analyseteknikker som FMECA og HAZID

 • Fordel hvis du har erfaring med/ kjennskap til gjennomføring av uavhengig kontroller og verifikasjoner av risikostyringsprosesser

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

 • Du er positiv, engasjert og selvgående

 • Du er strukturert og nøyaktig

 • Du er fleksibel og kan jobbe selvstendig

 • Du er resultatorientert og har fokus på kvalitet i leveranser

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt trives med å arbeide i prosjektteam

 • Du er en god relasjonsbygger


Vi kan tilby:

Et godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og god trivsel. Vi ønsker å bygge på et allerede sterkt fagmiljø, og det vil derfor være store muligheter for faglig og personlig utvikling samt spennende arbeidsoppgaver.

Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. Future Technology er et ansatteid selskap, og du vil som ansatt kunne få mulighet til å kjøpe aksjer i selskapet.

Du vil få kontorplass sentralt på Skøyen i Oslo eller på Torp hvis ønskelig, men du må belage deg på at arbeidssted i kortere eller lengre perioder vil være ute hos vår kunder, hovedsakelig i Oslo-området. Noe reisevirksomhet må også påregnes.
Om arbeidsgiveren


Future Technology AS er et teknologiselskap i vekst med kontorer i Sandefjord og Oslo. Vi har i dag 31 ansatte fordelt på tre avdelinger; Risk & Safety, Electrical Systems og Flow Assurance & FSCC.

Future Technology AS er et teknologiselskap i vekst med kontorer i Sandefjord og Oslo. Vi har i dag 31 ansatte fordelt på tre avdelinger; Risk & Safety, Electrical Systems og Flow Assurance & FSCC.

Avdelingen Risk & Safety består av 18 medarbeidere som danner et sterkt fagmiljø innenfor operasjonell og teknisk sikkerhet. Vi leverer i dag personell og tjenester innenfor markedsområdene olje & gass, fornybar energi, samferdsel og bygg. Future Technology har rammeavtaler og samarbeidsavtaler med flere store offentlige og private selskaper. Noen av våre kunder er Aker Solutions, Aibel, Equinor, Statnett, Bane NOR, Sporveien, Nye Veier og Olav Thon Gruppen.


STILLING: Senior Ingeniør - Teknisk Sikkerhet
Future Technology er et teknologi- og konsulentselskap med kontorer i Sandefjord og Oslo. Vi har i dag 31 ansatte fordelt på våre to kontorer.Våre ansatte har spisskompetanse innenfor fagområdene teknisk sikkerhet, RAM, RAMS, SHA, HMS, Subsea Engineering, prosjektering og Flow Assurance.

Bedriften har totalt 18 ansatte innen «Risk & Safety». I forbindelse med en stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke vår avdeling med en erfaren og faglig dyktig rådgiver innen teknisk sikkerhet/funksjonell sikkerhet.

Stillingens hovedoppgave vil være å lede og gjennomføre oppgaver knyttet til teknisk og funksjonell sikkerhet i større tverrfaglige prosjekter, spesielt innenfor olje og gass sektoren. I dette ligger alle aktiviteter (prosesser og analyser) iht. gjeldende standarder og prosedyrer. Prosjektene er hovedsakelig fast ute hos kunder mens mindre studier utføres internt i våre kontorer.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå kunder med etablering og oppfølging av teknisk/funksjonell sikkerhet i prosjektene.

 • Sørge for at teknisk sikkerhetsstyring i prosjektene blir ivaretatt og utføres i henhold til krav gitt i lover, forskrifter, standarder, og kundens styringssystem.

 • Planlegge og fasilitere arbeidsmøter for gjennomføring av risiko- og sikkerhetsanalyser.

 • Bistå med å følge opp involverte parters implementering og etterlevelse av sikkerhetskrav.


Kvalifikasjoner:

Vi søker engasjerte personer med god kompetanse og erfaring innen Teknisk Sikkerhet. Viktige egenskaper og kvalifikasjoner for stillingen er:

 • Minimum 5 års erfaring innen teknisk sikkerhet, pålitelighet og/eller funksjonell sikkerhet innenfor olje og gass på norsk sektor.

 • Relevant MSc ingeniørutdannelse. Sterk og allsidig praksis kan erstatte formell utdanning

 • God kjennskap til Ptils HMS-forskrifter, NORSOK S-001 og IEC 61508/IEC61511

 • Bør kunne gjennomføre RAM analyse, FMECA, HAZID/HAZOP og/eller LOPA

 • Fordel med kunnskap og erfaring med SIL

 • Kandidater med konsulenterfaring eller annen relevant erfaring med kundekontakt vil bli prioritert

 • Du er utadvendt og evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og med kollegaer internt i Future Technology

 • Du behersker og trives i rollen som fasilitator av analyseprosesser

 • Du har erfaring med/kjennskap til analyse av sikkerhetskritiske systemer (SIL-analyser)

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og engasjert

 • Du er strukturert og nøyaktig

 • Du er fleksibel og kan jobbe selvstendig

 • Du er resultatorientert og har fokus på kvalitet i leveranser

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt trives med å arbeide i prosjektteam

 • Du er en god relasjonsbygger


Vi kan tilby:

Et godt arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og god trivsel. Vi ønsker å bygge på et allerede sterkt fagmiljø, og det vil derfor være store muligheter for faglig og personlig utvikling samt spennende arbeidsoppgaver.

Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser samt gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Du vil få kontorplass sentralt på Skøyen i Oslo eller på vårt hovedkontor på Torp i Sandefjord, men du må belage deg på at arbeidssted i kortere eller lengre perioder vil være ute hos vår kunder. Noe reisevirksomhet må også påregnes.
Om arbeidsgiveren


Future Technology AS er et teknologiselskap i vekst med kontorer i Sandefjord og Oslo. Vi har i dag 31 ansatte fordelt på tre avdelinger; Risk & Safety, Electrical Systems og Flow Assurance & FSCC.

Avdelingen Risk & Safety består av 18 medarbeidere som danner et sterkt fagmiljø innenfor operasjonell og teknisk sikkerhet. Vi leverer i dag personell og tjenester innenfor markedsområdene olje & gass, fornybar energi, samferdsel og bygg. Future Technology har rammeavtaler og samarbeidsavtaler med flere store offentlige og private selskaper. Noen av våre kunder er Aker Solutions, Aibel, Equinor, Statnett, Bane NOR, Sporveien, Nye Veier og Olav Thon Gruppen.