COOLWIND I HORISONTEN


Vi er stolte av å kunngjøre at Future Technologys Coolwind-prosjekt har fått finansiering på € 2,5 millioner fra Europakommisjonens Horizon 2020-program.


Finansieringen kommer fra "Horizon 2020 framework programme for innovation and research from 2014 to 2020"

Coolwind-prosjektet er basert på Future Technologys FSCC-teknologi og erfaringen og kunnskapen fra Future Technologys subsea kjøleprosjekt for olje- og gass- og havvindindustri.

Målet med Coolwind-prosjektet er å få installert en subsea kjølerenhet i drift på en live HVDC-plattform som pilot. FSCC-kjøleren gir en forbedring av de eksisterende sjøvannspumpebaserte kjølesystemene som brukes på HVDC-plattformer. Når dette er vellykket testet i drift, vil det gjøre det mulig for den nye teknologien å erstatte disse systemene på nye offshore plattformer.

Ivar Espedal, prosjektleder for Coolwind-prosjektet, forklarer konsekvensene denne finansieringen har for teknologiutviklingen:

Denne finansieringen er først og fremst en anerkjennelse av nivået på kvalitet, innovasjon og betydning som dette prosjektet representerer. For det andre vil finansieringen gjøre det enklere for samarbeidspartnere å bli involvert i prosjektet ved å redusere investeringen som kreves for å bygge og installere en pilotenhet.

Les mer om Europakommisjonen og Horizon-programmet  her.