BYGGHERREFORSKRIFTEN


Vår senior SHA/HMS-spesialist Per Stranger-Thorsen har 24 års erfaring fra Arbeidstilsynet, både fra inspeksjoner, revisjoner og som prosjektleder for komiteer som arbeider med utvikling og gjennomføring av norsk HMS-lovgivning – inkludert byggherreforskriften.

Våre kurs som om byggherreforskriften og SHA/HMS generelt er skreddersydd for hver klient og deres risikoutfordringer. Kursene er strukturert slik at det legges vekt på kundens ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon.

Workshops kan også arrangeres for å diskutere og vurdere spesifikke utfordringer og spørsmål fra deltakerne om byggherreforskriften og annen HMS-lovgivning.


Kontakt
PER STRANGER-THORSEN
SENIOR OHS/HSE SPESIALIST

Send en e-post