KURS I BYGGHERREFORSKRIFTEN


Vår seniorrådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Per Stranger-Thorsen, har 24 års erfaring fra Arbeidstilsynet bl.a. som tilsyns- og revisjonsleder. Han har også deltatt i – og ledet – komiteer som har jobbet med implementering og revisjon av Byggherreforskriften. Han har også erfaring fra opplæringstiltak både fra privat og flere offentlige byggherremiljøer.

Våre kurs innen byggherreforskriftens bestemmelser og SHA- generelt blir tilpasset deltagernes virksomhet og deres risikoutfordringer. Kursene blir lagt opp slik at det vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold.

Det kan også arrangeres Workshoper der man diskuterer problemstillinger man måtte ha i forhold byggherreforskriften og øvrig HMS-regelverk.


KONTAKTPERSON:
PER STRANGER-THORSEN
SENIOR SHA/HMS-RÅDGIVER  /  SENIOR OHS/HSE SPECIALIST

Send en e-post