ENDRING I BYGGEHERREFORSKRIFTEN


Første juli 2017 ble det innført en liten endring i byggherreforskriften som har konsekvenser for alle byggherrer som skal iverksette nybygg eller andre aktiviteter som omfattes av byggherreforskriften.Kravet om oversiktslister på bygge- og anleggsplassen er gitt i byggherreforskriften § 15.

Fra 1. juli 2017 skal disse listene føres elektronisk og være tilgjengelig på bygge og anleggsplassen.
Dette innebærer at byggherre eller den han gir fullmakt, må ha tilgang til PC, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre oversiktslisten. Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslitens skal føres i. En enkel oppstilling i for eksempel Word- eller            Excel-format kan være tilstrekkelig, så lenge oversiktslisten har de opplysningene som kreves etter           § 15. Oversiktslisten må også være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll etter og den må være tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Oversiktslisten skal som tidligere være tilgjengelig for arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene, samt oppbevares i seks måneder etter at bygge – eller anleggsarbeidet er avsluttet.

HMS- kortnummeret skal føres inn på listen. Byggherreforskriften §15 krever at arbeidstakernes navn, fødselsdato og HMS-kortnummer føres på oversiktsliten. Opplysningene skal føres og kontrolleres daglig.

Denne bestemmelsen omfatter også renholdere med HMS-kort som utfører arbeid på bygge- aller anleggsplass.

Detaljert informasjon finner du på:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-krav-om-elektronisk-oversikt-over-ansatte-pa-byggeplasser/id2552262/Kort praktisk informasjon.

  • Oppgaven med føring av oversiktslister kan du som byggherre delegere til hovedentreprenøren, dette gjelder som før.

  • Nytt er at oversiktslistene skal føres elektronisk på PC eller nettbrett. Et A3 papirark registrert med kulepenn eller blyant, godtas ikke etter 01.07.2017.

  • Nytt er at HMS-kortets nummer skal føres inn på oversiktsliten.

  • Byggherre plikter å påse at oversiktslistene kontrolleres daglig – her gjelder det samme som før.

  • Det er ikke krav om at oversiktslistene skal kunne skrives ut på byggeplassen – det rekker med at den under kontroll, skal kunne framvises på skjerm


Seniorrådgiver SHA- Per Stranger-Thorsen

Future Technology AS -  91642664