FLOW ASSURANCE


Flow Assurance er analyser av rørledninger og brønner for å sørge for vellykket og økonomisk strømning av hydrokarboner fra reservoar til produksjonsfasiliteter. Future Technology tilbyr konsulenttjenester for alle livssyklusstadier av et prosjekt; tidligfasestudier, screening, feasibility, konseptvalg, FEED, detaljprosjektering og drift.

Vårt Flow Assurance-team har jobbet med et bredt spekter av utviklingskonsepter, fluidtyper og omgivelsesbetingelser. Vår Flow Assurance-ekspert har mer enn 20 års erfaring, med sterk kompetanse innen dynamiske simuleringer av flerfase (OLGA), prosjektlevering og OLGA-kodeutvikling.

Strømningssimuleringer
Flerfase- og enfase-strømning i brønner og rørledninger
Optimalisering av rørledningsdiameter (dP vs stabilitet) og isolasjon/inhibering/oppvarming (kostnad vs operabilitet)
Evaluering av og tiltak mot slugging
Væskehåndtering og termisk analyse av operasjonelle transienter (nedstengning, nedblåsing, oppstart, JT-kjøling osv)
Trykkbeskyttelseanalyse (vannhammer, choke kollaps osv)
Evaluering av FIV (Flow Induced Vibrations) og erosjon

Fluidkontroll
• Voks- og hydratkontroll
• Evaluering av asfaltener og scale
• Detaljert scale-analyse i samarbeid med Scale Consult AS

Feltevaluering
• Evaluering av rørledningsstørrelse, isolasjon, oppvarming, hydrat- og voks-strategier, operasjonelle prosedyrer osv.


Kontakt
ANDRIS SKATTEBO
PRINCIPAL FLOW ASSURANCE ENGINEER

Send en e-post