FSCC | OLJE & GASS


FSCC, - Future Subsea Controllable Cooler, er en 2. generasjons passiv subseakjøler som har følgende karakteristikker: den baserer seg på enkle prinsipper, er robust, pålitelig og benytter velutprøvde prinsipper for å kjøle.

FSCC utnytter naturlig konveksjon i sjøvannet rundt kjølerrørene til å maksimere kjølegraden og dermed minimere størrelsen og vekten av kjøleren. FSCC er designet for å kjøle i helt stillestående sjøvann, mens sjøstrømninger vil øke kjølegraden til FSCC.

Avhengig av applikasjon så vil kjølebehovet for subseakjølere endres i løpet av levetiden til et olje- og gassfelt. Endringer i produksjonsrate og vanninnhold endrer kjølebehovet betraktelig.

KONTAKTPERSON: 
ANDRÉ JACOBSEN
PROJECT MANAGER FSCC

Send en e-post

REDUSERT CAPEX OG OPEX
• Redusert størrelse og vekt | reduserte kostnader i fabrikasjon, installasjon og vedlikehold
• Kontrollerbar | kjølingen kan justeres slik at FSCC leverer ønsket utløpstemperatur
• Passiv | intet energiforbruk og minimert behov for vedlikehold
• Miljøvennlig | redusert behov for kjemikalieinjeksjon og intet CO2-utslipp

BRUKSOMRÅDER
• Innløpskjøling til rørledning | muliggjør bruk av rimeligere materialer i rørledning
• Mellom-stegs og innløpskjøling | for subsea gasskompressorer for å øke effektiviteten
• Resirkulasjonskjøling | for subsea gasskompressorer
• Subsea separasjon | for økt effektivitet
• «Cold flow» | for å kontrollere hydrater og voks i pipelineKontrollerbarhet er en viktig egenskap for kjøling innen olje & gass hvor endringer i produksjonsrater og vanninnhold i brønnstrømmen endres signifikant i løpet av levetiden for et olje- og gassfelt. En kontrollerbar kjøler reduserer risikoen for overkjøling og forhindrer dermed risikoen for hydratdannelse og voksutfelling i rørledningen eller annet nedstrøms utstyr. En kontrollerbar kjøler reduserer også behovet for kjemikalieinjeksjon betraktelig.

Future Technology AS har utviklet FSCC med støtte fra ENGIE E&P NORGE, Lundin Norway AS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennom DEMO2000-programmet.

FSCC | OFFSHORE WIND


FSCC muliggjør også et forbedret og mer robust kjølesystem på offshore HVDC-plattformer. FSCC er en optimalisert og passiv subseakjøler som i størst mulig grad utnytter den naturlige strømningen av sjøvann omkring kjølerør, dette for å maksimere ytelse og minimere størrelse og vekt på kjøleren. FSCC er designet for å operere i stillestående sjøvann, men tilstedeværelsen av havstrømmer vil bare øke dens kjøleeffekt.

HVDC («high voltage direct current») er ofte den foretrukne løsningen for energitransport til land for offshore vindparker som er lokalisert langt fra kysten. Plattformene er utstyret med en konverter, som har som funksjon å konvertere AC-strøm generert av vindturbinene, til HVDC. I denne konverteringsprosessen vil man ha et tap som genererer varme, noe som skaper behov for et effektivt kjølesystem.

Tradisjonelt sett har man på HVDC-plattformer benyttet et åpent sjøvannsystem, bestående av nedsenkede sjøvannspumper, filter, varmevekslere og tilhørende system/utstyr som står på plattformdekket. Slike system er utsatt for tilstopping pga. begroing, sand og jord som befinner seg i sjøvannet, noe som fører til et stort vedlikeholdsbehov samt høye kostnader og lav pålitelighet

FSCC REDUSERER CAPEX OG OPEX

Ved å benytte subseakjøleren FSCC til å dekke kjølebehovet på HVDC-plattformer vil man få et kjølesystem som er mindre komplekst og mer robust. Samtidig blir behovet for vedlikehold og reparasjon minimert, og energiforbruket på plattformen redusert.

ANDRE FORDELER MED FSCC:

• Optimalisert | Størrelse og vekt er minimert sammenlignet med eksisterende teknologi
• Passiv | intet energiforbruk og minimert behov for vedlikehold
• Skalerbar | Teknologien kan skreddersys til å levere nøyaktig den ytelsen som trengs ved bruk av SIMCOOL – vårt egenutviklede designverktøy, som er blitt verifisert gjennom full-skala prototype testing.


FSCC er passiv, har ingen bevegelige deler og opererer i en lukket sløyfe hvor en blanding av glykol og ferskvann sirkuleres gjennom kjøleren. Teknologien eliminerer behovet for et åpent sjøvannssystem. Dette muliggjør en signifikant reduksjon i kapasiteten og kompleksiteten til sjøvannspumpene og deres strømforsyning, samtidig som det fjerner behovet for filter, «top-side» varmevekslere, vannbehandlingssystem og tilhørende utstyr.

FSCC for Offshore Wind applikasjoner har blitt utviklet basert på olje og gass versjonen med støtte fra Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen.