FUTURE SUBSEA BLIR FUTURE TECHNOLOGYI tillegg til vårt etablerte Olje & Gass-marked, tilbyr vi nå også tekniske ressurser til infrastrukturprosjekter og selskaper. Som en konsekvens endrer vi nå vårt firmanavn fra Future Subsea AS til Future Technology AS.