FUTURE TECHNOLOGY TILDELT RAMMEAVTALE MED BANE NOR SF


Det Sandefjord-baserte ingeniørselskapet Future Technology har mottatt en fireårig (2 + 1 +1) rammeavtale med Bane NOR SF i HMS-arbeid. Dette innebærer at de snart vil være på jakt etter flere ingeniører og annet dyktig personell.

Selskapet Future Technology har sin hovedvekt innen olje-, gass- og energiindustrien. Ettersom offshoreindustrien har stått stille med lavere vekst den siste tiden, var det naturlig for selskapet å lete etter andre markeder når de har flere ansatte med høy kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet (HMS og OHS). Med den enorme veksten som skjer i landbasert infrastruktur som veiutbygging, jernbaner og elektrisk energi, identifiserte selskapet en mulighet til å vokse.

Det er mange fellestrekk mellom HMS-kompetanse innen offshore- og landaktiviteter. Landbasert infrastruktur kan få mye kunnskap fra offshore-relatert industri. Denne bransjen arbeider under ekstremt krevende forhold og er svært avhengig av den iboende sikkerheten for alle sine ansatte i enhver situasjon. En stor del av grunnen til at offshoreindustrien leverer førsteklasses prosjekter, er at de allerede fra den tidlige prosjektfasen forbereder og implementerer detaljerte systemer og prosedyrer for HMS.

Future Technology har i tillegg til kontrakten med Bane NOR SF også vunnet rammeavtaler med Oslo universitetssykehus og Statnett.