Future Technology tildelt rammekontrakt med Bane NOR SF


Det Sandefjordbaserte ingeniørselskapet Future Technology har fått en fire års (2+1+1) rammeavtale med Bane NOR SF innenfor SHA-arbeid. Dette vil innebære at de innen kort tid må ut å søke etter flere ingeniører og annet kompetent personell.

Selskapet Future Technology har sin tyngde fra olje, gass og energibransjen. Da offshoreindustrien har hatt en stillstand med lavere vekst den siste tiden, var det naturlig for selskapet å se seg om etter andre markeder da man hadde flere ansatte med høy kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet (HMS og SHA). Med den store veksten som skjer innen landbasert infrastruktur som veiutbygning, jernbane og elektrisk energi så selskapet en vekstmulighet.

Det er mange felles trekk mellom HMS-kompetansen innen offshorevirksomhet og den landbaserte virksomheten. Landbasert infrastruktur kan få mye kunnskap fra den offshorerelatert bransjen. Denne bransjen arbeider under særdeles krevende forhold og er helt avhengige av gjennomgående sikkerhet for alle sine ansatte i enhver situasjon. Mye av nøkkelen til at offshoreindustrien leverer førsteklasses prosjekter er at de allerede fra prosjektfasen, utarbeider og implementerer detaljerte systemer og prosedyrer for HMS.

Future Technology har i tillegg til kontrakten med Bane NOR SF også vunnet rammeavtale med Oslo Universitetssykehus og Statnett.