STYRINGSSYSTEMER – HMS & KVALITET 


Styringssystemet for HMS & Kvalitet er kartet som skal stemme med terrenget, dvs. den praktiske virkeligheten ute i deres virksomhet. Vi ser ofte at kart og terreng ikke stemmer helt overens og da må man justere på en av delene – eller som oftest begge to.

Produkter

Etablering og videreutvikling av styringssystemer for HMS & Kvalitet (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 m.fl.)
Opplæring
Revisjoner
Ledelsens gjennomgang
Forbedringsarbeid/forbedringsprosesser
Lean Production
Risikostyring
Faglig bistand på timebasis


KONTAKTPERSON: 

Send en e-post