FLOW ASSURANCE

Flow Assurance (FA) dreier seg om å finne ut hvordan olje og gass skal transporteres fra reservoar til prosess på en trygg og øknomisk måte, ved hjelp av analyser og simuleringer. Future Technology tilbyr konsulenttjenester for alle stadiene i et prosjekt: Tidlig-fase, mulighetsstudier, konseptvalg, FEED, engineering og drift.

Vi har arbeidet med et vidt spekter av produksjonskonsepter, fluider og operasjonsbetingelser. Vår FA-ekspert har 20 års erfaring med flerfasesimuleringer (OLGA) og analyser i tillegg til kodeutvikling i OLGA.

Simuleringer

 • Flerfase- og enfasestrømninger i brønner og rørledninger

 • Optimalisering av rørdiameter (trykkfall vs stabilitet) og isolering/inhibering/oppvarming (kost vs fleksibilitet)

 • Evaluering og begrensning av slugging

 • Analyse av væskekontroll og termiske effekter for operasjoner (nedstengning, nedblåsning, oppstart, JT-kjøling, osv)

 • Analyse av trykksikring (vannhammer, choke-kollaps, osv)


Fluider

 • Strategier for hydrater og voks

 • Evaluering av asfaltener og scale

 • Detaljert scale-analyse i samarbeid med Scale Consult AS


Feltevalueringer

 • Evaluering av rørdiameter, isolering, oppvarming, strategier for å kontrollere hydrater og voks, operasjonsprosedyrer osv utføres som en del av mulighetsstudier, FEED, verfikasjonsstudier, osv.


Design og testing

 • Design av manifold og XT med hensyn til erosjon, FIV, hydratkontroll, isolering og termiske effekter

 • Rådgivning om nedkjøling og termisk testing av undervannsutstyr

KONTAKTPERSON:
ANDRIS SKATTEBO
PRINCIPAL FLOW ASSURANCE ENGINEER