FLOW ASSURANCE

Flow Assurance (FA) dreier seg om å finne ut hvordan olje og gass skal transporteres fra reservoar til prosess på en trygg og øknomisk måte, ved hjelp av analyser og simuleringer. Future Technology tilbyr konsulenttjenester for alle stadiene i et prosjekt: Tidlig-fase, mulighetsstudier, konseptvalg, FEED, engineering og drift.

Vi har arbeidet med et vidt spekter av produksjonskonsepter, fluider og operasjonsbetingelser. Vår FA-ekspert har 20 års erfaring med flerfasesimuleringer (OLGA) og analyser i tillegg til kodeutvikling i OLGA.

Simuleringer
Flerfase- og enfasestrømninger i brønner og rørledninger
Optimalisering av rørdiameter (trykkfall vs stabilitet) og isolering/inhibering/oppvarming (kost vs fleksibilitet)
Evaluering og begrensning av slugging
Analyse av væskekontroll og termiske effekter for operasjoner (nedstengning, nedblåsning, oppstart, JT-kjøling, osv)
Analyse av trykksikring (vannhammer, choke-kollaps, osv)

Fluider
• Strategier for hydrater og voks
• Evaluering av asfaltener og scale
• Detaljert scale-analyse i samarbeid med Scale Consult AS

Feltevalueringer
• Evaluering av rørdiameter, isolering, oppvarming, strategier for å kontrollere hydrater og voks, operasjonsprosedyrer osv utføres som en del av mulighetsstudier, FEED, verfikasjonsstudier, osv.

Design og testing
• Design av manifold og XT med hensyn til erosjon, FIV, hydratkontroll, isolering og termiske effekter
• Rådgivning om nedkjøling og termisk testing av undervannsutstyr
KONTAKTPERSON:
ANDRIS SKATTEBO
PRINCIPAL FLOW ASSURANCE ENGINEER

Send en e-post
Redusert CAPEX og OPEX

• Redusert størrelse og vekt | reduserte kostnader i fabrikasjon, installasjon og vedlikehold
• Kontrollerbar | kjølingen kan justeres slik at FSCC leverer ønsket utløpstemperatur
• Passiv | intet energiforbruk og minimert behov for vedlikehold
• Miljøvennlig | redusert behov for kjemikalieinjeksjon og intet CO2-utslipp

Bruksområder

• Innløpskjøling til rørledning | muliggjør bruk av rimeligere materialer i rørledning
• Mellom-stegs og innløpskjøling | for subsea gasskompressorer for å øke effektiviteten
• Resirkulasjonskjøling | for subsea gasskompressorer
• Subsea separasjon | for økt effektivitet
• «Cold flow» | for å kontrollere hydrater og voks i pipeline

FSCC er en 2. generasjons passiv subseakjøler som har følgende karakteristikker: den baserer seg på enkle prinsipper, er robust, pålitelig og benytter velutprøvde prinsipper for å kjøle.

FSCC utnytter naturlig konveksjon i sjøvannet rundt kjølerrørene til å maksimere kjølegraden og dermed minimere størrelsen og vekten av kjøleren. FSCC er designet for å kjøle i helt stillestående sjøvann, mens sjøstrømninger vil øke kjølegraden til FSCC.

Avhengig av applikasjon så kjølebehovet for subseakjølere endres i løpet av levetiden til et olje- og gassfelt. Endringer i produksjonsrate og vanninnhold endrer kjølebehovet betraktelig.

Kontrollerbarhet er en viktig egenskap for kjøling innen olje & gass hvor endringer i produksjonsrater og vanninnhold i brønnstrømmen endres signifikant i løpet av levetiden for et olje- og gassfelt. En kontrollerbar kjøler reduserer risikoen for overkjøling og forhindrer dermed risikoen for hydratdannelse og voksutfelling i rørledningen eller annet nedstrøms utstyr. En kontrollerbar kjøler reduserer også behovet for kjemikalieinjeksjon betraktelig.

Future Technology AS har utviklet FSCC med støtte fra ENGIE E&P NORGE, Lundin Norway AS, Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennom DEMO2000-programmet.COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | CFD
Eksempler på anvendelser innen Olje og Gass:

Termisk analyse av subseautstyr mht. hydrater og voksdannelse
Erosjonsanalyse av komplekse geometrier iht. DNV-RP-O501
Vibrasjonsanalyser av jumpere, spooler og annen fleksible piping
Termisk analyse av utstyr mth. overopphetning av elektronikk, pakninger etc.
Brann, eksplosjon og gassdispersjonsanalyser av on- og offshoreinstallasjoner
KONTAKTPERSON: 
STIG GRAFSRØNNINGEN
SENIOR ENGINEER, FSCC / CFD
+47 951 911 83
Send an e-post

Computational fluid dynamics (CFD) benytter datamaskiner til å analysere og løse problemer som involverer gass- eller væskestrømmer som ikke kan løses analytisk. En numerisk 3D-modell benyttes til å prediktere gass- eller væskestrømningene og dets påvirkning på en prosess, utstyr eller omgivelsene.
Formålet med simuleringene er f.eks. å predikere hvordan strømningene påvirker ytelsen til en maskin eller prosess og evt. å benytte simuleringene til å forbedre disse. CFD benyttes innenfor et mangfold av områder som strekker seg fra grunnforskning på plasmaturbulens (stjerner og fusjonsteknologi), via optimal fylling av melkekartonger, til brann og eksplosjonsanalyser av oljeplattformer. Innen olje og gass, og spesielt subsea, benyttes CFD ofte til termiske analyser av utstyr for å påse at utstyret forhindrer uønsket dannelse av hydrater.

Future Technology AS kan tilby CFD-analyser av tilnærmet enhver prosess innen olje og gass og all annen industri. Analysene utføres vha. moderne «generelle» CFD-koder. Future Technology AS kan også tilby CFD-analyser av spesifikke prosesser, f.eks. brann og eksplosjon, vha. spesifikke CFD-koder for slike formål. Future Technology AS tilbyr også konsulenter for utleie til å komplementere eller lede CFD-team.

Vår CFD-ekspert har en Ph.D. innen CFD og har 10 års erfaring med CFD innen olje og gass.