TEKNISK SIKKERHET


Teknisk sikkerhet har blitt en stadig viktigere aktivitet innen olje- og gassvirksomheten de siste tiårene. Vårt Teknisk sikkerhet team består av meget erfarne og kompetente medarbeidere som kan utføre et bredt spekter av aktiviteter knyttet til identifisering, vurdering og kontroll av fare for personell, miljø og materiell. Våre to hoved kompetanseområder er innenfor funksjonell sikkerhet (SIL) og teknisk sikkerhet.Funksjonell sikkerhet av Sikkerhets Instrumenterte Systemer (SIS)
Sikkerhets Instrumenterte Systemer (SIS) utfører en avgjørende rolle for å kontrollere og opprettholde risiko på et akseptabelt nivå. Det er derfor det er viktig å identifisere hvilke sikkerhets funksjoner (SIF’er) som er nødvendige, samt bestemme hvilke krav bør allokeres til deres prestasjoner (SIL).

Våre tjenester omfatter blant annet:

SIS lifecycle management (IEC 61508/61511) / Functional safety management
SIF identifisering og SIL allokering
Safety Requirements Specification (SRS)
SIL evalueringer og analyser (i.e. LOPA, NOG GL 070)
SIL Compliance kalkulasjoner og rapportering
FMEDA / FMECA/ LOPA /RAM studier
Functional safety assessment (FSA)
SIL støtte til leverandører og utstyrsleverandører (SAR)
IEC 61508/61511/SIL kurs

Teknisk sikkerhet
Vår Teknisk Sikkerhet avdeling utfører de tekniske funksjonene i HMS omfang i ulike prosjekter og oppdrag.


Våre tjenester omfatter blant annet:

Risikostyring
Sikkerhetsstrategi / filosofi
HAZID
HAZOP
Hydrauliske beregninger av brannvann (Pipenet)
Brannvannsdesign
Brann & gass design
Områdeklassifisering
Brann og eksplosjonsanalyse
Sikkerhetskritiske elementer (SCE) og ytelsesstandarder
Cause & Effect (C&E) diagrammer

KONTAKTPERSON:
AMUND STOKKE
SENIOR INGENIØR TEKNISK SIKKERHET

Send en e-post

Vi tilbyr også kurs innen funksjonell sikkerhet / Safety Integrity Level (SIL) og IEC 61508 / 61511. Les mer her.