POWER SYSTEMS


Vår Power Systems avdeling hjelper nettselskaper, kraftselskaper, leverandører og industri å overvinne utfordringene av klimaendringer ved å tilby selvstendige konsulent- og ingeniørtjenester. Som teknologinøytrale rådgivere skreddersyr vi løsninger som lar klientene våre innovere og møte den grønne fremtiden.

Den nordiske elektrifiseringen øker på grunn av nytt og høyere forbruk av energi, kombinert med overgangen fra fossile til fornybare energikilder. Det fører til en endring av produksjon, overføring og forbruk av elektrisitet. Nye problemstillinger oppstår da for nettselskaper og annen industri, for eksempel:

 • Økningen i elektroniske produkter kan introdusere problemer som vil kreve studier relatert til spenningskvalitet og forsyningssikkerhet.

 • Elektrifisering av transport og høyere behov for momentan effekt krever bedre utnyttelse av det eksisterende strømnettet for å redusere investeringskostnader.

 • Kraftsystemet må være fleksibelt for å møte behovene til nye bransjer som datasentre, som flytter forbruket til nye steder.

Future Technology kan hjelpe kundene våre med å løse disse og andre utfordringer og finne optimale løsninger.
  Vi kan hjelpe med alt fra studier og analyser av kraftsystemer til prosjektering og tekniske spesifikasjoner/innkjøp. Eksempler på tjenestene våre er:
   Design & Prosjektering

   • Konseptutredninger av dagens og fremtidens kraftsystemer

   • Tidligfase-/detaljprosjektering

   • Tilknytning av småkraftverk, solceller osv.

   • Mikronett og energilagring

   • Søknader til NVE, Innovasjon Norge el.

   • Kontrollanlegg (SCADA, IEC 61850 osv.)

   • Teknisk spesifikasjon av komponenter som koblingsanlegg, transformatorer og Peterson-spoler

   • Reléplan og selektivitet

   Analyse

   • Effektflyt og kortslutning

   • Transiente og dynamiske virkninger

   • Elektriske og magnetiske felt

   • Leveringskvalitet (spenning, harmonisk osv.)

   • Kabeldimensjonering

   • Motor start

   • Lysbueenergi (Arc flash)

   • Feilanalyse etter hendelser

   Prosjektstøtte

   • Delta og hjelpe kunder med kjøp av komponenter som kontrollanlegg, koblingsanlegg, transformatorer og Peterson-spoler

   • Teknisk vs. kommersiell vurdering

   • Forberedelse, designgjennomgang og factory acceptance test (FAT)

   • Site acceptance test (SAT) og idriftsettelse

   Ta gjerne kontakt for mer informasjon om tjenestene våre. Vi er kjent med spenningssystemer fra 230 V til 420 kV.

   Vårt personell er også tilgjengelig for innleie i korte og langsiktige prosjekter.
   Kontakt
   ARILD THORVALDSEN
   AVDELINGSLEDER POWER SYSTEMS

   Send en e-post