RAMS 


Prosessen og fagområdet RAMS assosieres i stor grad med jernbane, der det nå har lang fartstid. Men RAMS har mange anvendelsesområder og stor overførbarhet til liknende prosesser både innen bygging/prosjektering/drift av veier, komplekse bygg, oljeplattformer og fly.

RAMS er et akronym for:

 • Reliability (pålitelighet)

 • Availability (tilgjengelighet)

 • Maintainability (vedlikeholdbarhet) og

 • Safety (sikkerhet)

RAMS handler om å gjøre et system sikkert, vedlikeholdbart og sikre god teknisk integritet. Suksesskriteriene for disse karakteristikkene skal defineres for systemet, systemet skal analyseres opp mot kriteriene og det skal vises ivaretakelse av dem, dette er så å si alltid en iterativ prosess og skal dokumenteres.

Future Technology tilbyr RAMS-personell for studier og prosjekter, både på fulltid og deltid. Vi påtar oss også individuelle oppdrag hvor det er behov for spesialistkompetanse eller tilretteleggelse av RAMS-aktiviteter. Vi tilbyr RAMS-personell til konsulenter, entreprenører, leverandører, utbyggere, materiellforvaltere, vedlikeholdsansvarlige, jernbaneselskaper og infrastrukturansvarlige.

Våre tjenester:

 • Planlegging, implementering, dokumentasjon og samsvar av risiko-, RAM- og RAMS-aktiviteter. Både kvalitativ og kvantitativ analyse

 • Spesialistkompetanse i forbindelse med:

  • Jernbanelovgivning, CENELEC 50126/50128/50129 og CSM-RA

  • Internt/eksternt ledelsessystem

  • Ledelse av entreprenører og leverandørerKontakt
FRANK BOLSTAD
SENIORRÅDGIVER RAMS

Send en e-post