RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety)

Future Technology AS har rammeavtale med en jernbaneinfrastrukturforvalter for blant annet levering av RAMS-personell til deres enheter og prosjekter. Future Technology AS kan tilby RAMS-personell til rådgivere, entreprenører, leverandører, byggherre, jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere.

Vi kan tilby RAMS-personell for studier og prosjekter, i heltid eller på deltid. Vi tar også på oss enkeltoppdrag dersom du skulle ha behov for ekstra fagkompetanse, en fasilitator i forbindelse med ulike RAMS-aktiviteter/oppgaver eller for beslutningsstøtte vedrørende beslutninger knyttet til RAMS.

Produkter

 • Utleie av RAMS-rådgivere på hel- eller deltid

 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere:

  • Risikoanalyser (kvalitative/kvantitative)

  • RAM-analyser (kvalitative/kvantitative)

  • RAMS-analyser (kvalitative/kvantitative) • Utarbeidelse/revisjon/oppfølging av:

  • Leveranser/aktiviteter/prosesser knyttet til RAMS

  • Styrende RAMS-dokumenter

  • Dokumentasjon knyttet til prosesser mot Statens jernbanetilsyn • Bistand i forbindelse med ivaretakelse og styring av relevante krav knyttet til jernbanelovgivningen, CENELEC 50126/50128/50129, CSM-RA og interne/eksterne styringssystem

 • Bistand knyttet til oppfølging av involverte parters implementering og etterlevelse av RAMS-krav, samt etablering og videreutvikling av RAMS-krav

 • Oppfølging og utvikling av (under-)entreprenører og (under-)leverandører

KONTAKTPERSON:
MARIANNE ASK LERVIK
MANAGER INFRASTRUKTUR

Send en e-mail