FORNYBAR ENERGI


Future Technology tilbyr tjenester innen prosjektutvikling, engineering, prosjektledelse og rådgivning til fornybar- og elektrisk infrastrukturindustrien innen følgende områder:

Sektor/Teknologi

Mellomlandsforbindelser
Havvind
Landbasert vindkraft
Vannkraft
Transmisjon og distribusjon
Kraft fra land
Kundesegment

Prosjektutviklere
Kraftselskap
Regulatorer og netteiere
Investorer, banker, fond og forsikringsselskap
Leverandører

KONTAKTPERSON:
LEON NOTKEVICH
MANAGER RENEWABLES

Send en e-post

Vår misjon er å maksimere verdi og redusere risiko for våre kunder gjennom aktiv deltakelse i industrien, dialog med utviklere, leverandører, investorer og forsikringsselskap, involvering i standardiseringsarbeid og forum for erfaringsdeling, forskning, utvikling og teknologikvalifisering samt aktivt påvirke utvikling av nettverkskoder og regulatoriske prosesser.VÅRE TJENESTER


Prosjektutvikling og gjennomføring

Engineering og prosjektledelse
Forespørselsarbeid og kontraktsledelse
Prosjektkontroll
Rådgivning innen konsesjonsarbeid, tillatelser og regulatoriske prosesser
Utvikling av innkjøpsstrategi
Nettilknytning og optimering av systemdesign
Teknologievaluering, utvelgelse og kvalifiseringsarbeid
Byggeledelse
Transaksjoner/Due diligence

Markedsanalyser
Modellering av inntektsstrøm og levetidskostnadermodelling
Prosjektfinansieringmodelling
M&A og investeringsanalyse
Verdivurderinger & Due Diligence
Asset Management

Forberedelser for driftsfasen
Kvalitetskontroll og inspeksjoner, inkl. ved tidspunktet for garantiutløp
Tilgjengelighet, pålitelighet og OPEX modellering
Benchmarking av operasjonell drift og optimering av driftsstrategi
Styrende dokumentasjon og forbedringsarbeid
Planer for gjenoppretting av normaldrift ved driftsforstyrrelserVI TILBYR

Vi tilbyr et team av svært dedikerte ingeniører og prosjektledere som kombinerer høy akademisk bakgrunn og dyp industriforståelse med en lidenskap for forbedringsarbeid og praktisk erfaring fra alle faser av prosjekters livssyklus.

Våre medarbeidere er nysgjerrige av natur med sterke mellommenneskelige ferdigheter utviklet gjennom mange års internasjonal erfaring fra deltakelse i og ledelse av tverrfaglige team. Vi setter vår ære i å fremme en sterk kultur for kunnskapsdeling, søker kontinuerlig å utvikle våre ferdigheter, og tar på oss nye utfordringer med stort engasjement og entusiasme.VI BRINGER:

Solid markedsforståelse
Bred erfaring fra kommersiell og teknisk due diligence
Dokumentert problemløsningsevne og track record fra prosjektledelse internasjonalt
Erfaring fra samarbeid med en rekke utviklere, med ulike tilnærminger til styrende prosesser, systemer og verktøy - Sterk forståelse for kundenes behov og sentrale verdidrivere
Kompetanse innen kostnadsestimering (herunder systemer og verktøy)
Sterkt mind-set for forbedringsarbeid og innovasjon: “Cost of energi” tilnærming, spesielt i fasen med konseptvalg, gjennom systematisk å balansere CAPEX, OPEX, risiko og produksjon (inntekter) for å minimere prosjektets levetidskostnader
Omfattende nettverk innen fornybarbransjen og elektrisk infrastrukturvirksomhet