OFFSHORE VIND


Vi tilbyr:
• Markedsanalyser og Due Diligence
Prosjektutvikling og gjennomføring
Pakkeledere og prosjektingeniører
• Vindmodellering, optimering av parklayout og evaluering av sitens egnethet gjennom vår partner Karlstad Modern Energy
Elektrisk systemdesign og spesifikasjon for vindpark, MV/HV overføring og nettilknytning
Assistanse ved inngåelse av avtaler om nettilknytning og OFTO Tender Process (UK spesifikt)
Engineering av kabelrute og risikovurderinger ved kabelnedgraving/beskyttelse
Company Reps Offshore survey og kabelinstallasjon
Operasjonsanalyse og modellering av installasjon

KONTAKTPERSON:
LEON NOTKEVICH
MANAGER RENEWABLES

Send an e-post

 

"FSCC er en pålitelig, kompakt og kostnadseffektiv subseakjøler"

"FSCC tilbyr en forbedret kjøleløsning for HVDC-konverteringsplattformer"

"FSCC er passiv, har ingen bevegelige deler og benytter velutprøvde prinsipper for å kjøle"

"FSCC kan installeres på understellet til HVDC-plattformer uavhengig av type plattform"


Future Technology AS har utviklet FSCC – Future Subsea Controllable Cooler, en kompakt, effektiv og pålitelig undervannskjøler som gir en forbedret løsning til kjøle krav på HVDC plattformer.

• Optimalisert | Størrelse og vekt er minimert sammenlignet med eksisterende teknologi
• Passiv | intet energiforbruk og minimert behov for vedlikehold
• Skalerbar | Teknologien kan skreddersys til å levere nøyaktig den ytelsen som trengs ved bruk av SIMCOOL – vårt egenutviklede designverktøy, som er blitt verifisert gjennom full-skala prototype testing.

HVORFOR FSCC?
FSCC muliggjør et forbedret og mer robust kjølesystem på offshore HVDC-plattformer. FSCC er en optimalisert og passiv subseakjøler som i størst mulig grad utnytter den naturlige strømningen av sjøvann omkring kjølerør, dette for å maksimere ytelse og minimere størrelse og vekt på kjøleren. FSCC er designet for å operere i stillestående sjøvann, men tilstedeværelsen av havstrømmer vil bare øke dens kjøleeffekt.

HVDC («high voltage direct current») er ofte den foretrukne løsningen for energitransport til land for offshore vindparker som er lokalisert langt fra kysten. Plattformene er utstyret med en konverter, som har som funksjon å konvertere AC-strøm generert av vindturbinene, til HVDC. I denne konverteringsprosessen vil man ha et tap som genererer varme, noe som skaper behov for et effektivt kjølesystem.

Tradisjonelt sett har man på HVDC-plattformer benyttet et åpent sjøvannsystem, bestående av nedsenkede sjøvannspumper, filter, varmevekslere og tilhørende system/utstyr som står på plattformdekket. Slike system er utsatt for tilstopping pga. begroing, sand og jord som befinner seg i sjøvannet, noe som fører til et stort vedlikeholdsbehov samt høye kostnader og lav pålitelighet.
FSCC er modulær og fleksibelt, og kan skreddersys for å møte ønskede spesifikasjoner mtp. kjølebehov og systemredundans.