RISK & SAFETY


Future Technology er en solid leverandør av rådgivningstjenester innenfor sikkerhets -og beredskapsfaget. Vår avdeling Risk & Safety er i dag leverandør av tjenester til både offentlige og private kunder innenfor markedsområdene samferdsel, bygg og anlegg, olje og gass, samt infrastruktur. Vi har sterke fagmiljøer innenfor følgende tjenester:

  • Risikoanalyser

  • SHA

  • Beredskapsanalyser og planverk

  • Kvalitet

Vi betjener våre kunder med rådgivning i alle planfaser, både for rådgivende ingeniør, byggherre og entreprenør. Vi har rammeavtaler innen sikkerhetsstyring med mange av de store offentlige byggherrene innen samferdsel og infrastruktur, samt at vi har samarbeidsavtaler med flere av de store aktørene innenfor rådgivende ingeniørtjenester.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om våre tjenester.
Kontakt
SINDRE HOLE-JØRGENSEN
AVDELINGSLEDER RISK & SAFETY

Send en e-post