SHA


Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Våre SHA-rådgivere har bred kompetanse og erfaring fra industri, myndigheter, byggherrer og entreprenører. Vi har derfor inngående kunnskap om byggherreforskriften og byggherrens ansvar for å ivareta SHA i prosjekterings- og byggefasen på en effektiv og sikker måte.

I tillegg tilbyr vi kurs i byggherreforskriften, direkte relatert til spesifikke utfordringer for byggherrer og entreprenører, samt tolkning av forskrifter.
Vi tilbyr/leverer:

  • SHA-rådgiver og koordinator prosjektering (KP) for prosjekteringsfasen i henhold til byggherreforskriften § 14

  • SHA-rådgiver og koordinator utførelse (KU) for utførelsesfasen i henhold til byggherreforskriften § 14

  • Utleie av SHA- og HMS - rådgivere på fulltid eller deltid

  • Oppfølging og utvikling av entreprenører og leverandører

  • Tydeliggjøring av grensesnittet mellom kunde, utbygger og entreprenør

  • Kurs i byggherreforskriften

  • Spesialist tjenester i tilknytning til konkrete SHA/HMS-utfordringer på bygg- og anleggsplass.

Future Technology AS har rammeavtaler med flere offentlige og private byggherrer og rådgivere for leveranse av SHA-rådgivere til prosjekter. Vi kan tilby SHA-rådgivere i deres prosjekter, på fulltid eller deltid.

Vi påtar oss også individuelle oppdrag hvor det er behov for spesialistkompetanse eller tilretteleggelse av SHA- og HMS-aktiviteter.
Kontakt
MARIANNE ASK LERVIK
AVDELINGSLEDER RISK & SAFETY

Send en e-post