FSCC


Future Technology AS har utviklet FSCC - Future Subsea Controllable Cooler. Det er en andregenerasjons passiv subsea-kjøler som er enkel, robust, pålitelig, og opererer etter velprøvde prinsipper.

FSCC utnytter den naturlig oppdriften av sjøvann rundt kjølerørene for å maksimere kjølehastigheten og minimere den totale størrelsen og vekten. FSCC er designet for å operere i et miljø med stillestående sjøvann, men strømning vil øke ytelsen.


SIMCOOL

Future Technology AS er stolte av å presentere SIMCOOL, et unikt og fleksibelt verktøy utviklet for design og optimalisering av undervannskjøling.

SIMCOOL muliggjør detaljerte simuleringer og optimalisering av FSCC, og gir svært nøyaktige og effektive beregninger basert på kundens individuelle behov.

Kunnskapen fra flere år med eksperimentell og numerisk forskning gir SIMCOOL en presisjon som gjør det mulig å designe en kostnadseffektiv og kompakt kjøleenhet.

SIMCOOL er fullt verifisert og dokumentert gjennom fullskala tester.

Kontakt
IVAR ESPEDAL
PROSJEKTLEDER FSCC
Send en e-post


FSCC | OFFSHORE VIND


FSCC tilbyr en forbedret løsning på kjølebehovet til HVDC-omformere på plattformer. HVDC (high voltage direct current)-teknologi er ofte det foretrukne valget for overføring av strøm fra havvindparker eller vindparkklynger som ligger langt fra land. Offshore omformerplattformer er nødvendig for å konvertere vekselstrøm, generert av vindturbiner, til likestrøm.  I konverteringsprosessen går en del av energien tapt til varme, noe som gjør det nødvendig med et effektivt kjølesystem.

Den tradisjonelle kjølemetoden for HVDC-plattformer er å bruke et åpent sjøvannssystem bestående av nedsenkede sjøvannspumper og filtre, samt varmevekslere og hjelpesystemer på plattformdekket. De åpne sjøvannskjølesystemene er utsatt for tilstopping av filtre, noe som resulterer i et hyppig og omfattende vedlikeholdsbehov, høye kostnader og redusert pålitelighet. Disse systemene er også avhengig av tilsetning av klorforbindelser for å hindre begroing, som medfører utslipp til sjø.

Subsea-kjøleren er passiv, har ingen bevegelige deler og opererer i en lukket krets hvor en blanding av glykol og vann sirkuleres gjennom kjøleren. Det eliminerer behovet for et åpent sjøvannssystem. Dette fjerner behovet for sjøvannspumper med strømforsyninger, filtre, vannbehandlingssystemer og tilhørende utstyr.

FSCC for offshore vind-applikasjoner er utviklet basert på olje & gass-versjonen, med støtte fra Innovasjon Norge gjennom miljøteknologiordningen. Implementeringen av FSCC-teknologien for HVDC-plattformkjøling er støttet og delfinansiert av EU-kommisjonen gjennom Coolwind-prosjektet, som en del av Horizon 2020-programmet.


FSCC TILBYR REDUSERT CAPEX OG OPEX

Bruk av FSCC for å oppfylle kjølekravene på HVDC-plattformer reduserer kompleksiteten betydelig og øker den generelle robustheten til kjølesystemet. Videre minimerer det behovet for vedlikehold og reparasjoner og reduserer energiforbruket på plattformen.

FORDELER:


 • Null utslipp | ingen klorider eller andre utslipp

 • Ingen sjøvannsfilter | ingen tette filter

 • OPEX | minimum 50% lavere operasjonskost

 • Lavt vedlikehold | 5 års vedlikeholdsintervall

 • Lavt strømforbruk | 90% lavere enn eksisterende løsninger

 • Skalerbart | en komplett løsning for kjøling

 • Robust | kjent teknologi og statisk utstyr

FSCC | OLJE & GASS


Avhengig av bruksområdet kan kjølebehovet endres mye i løpet av levetiden for et olje- og gassfelt.

Kontrollerbarheten er en viktig funksjon for anvendelsen innen olje og gass, der endringer i produksjonsrater og vanninnhold endrer kjølebehovet betydelig. En kontrollerbar kjøler reduserer risikoen for overkjøling og forhindrer dannelse av hydrater og voks. En kontrollerbar kjøler bidrar dermed til å redusere behovet for kjemikalier.

REDUSERT CAPEX OG OPEX GJENNOM

 • Redusert størrelse og vekt | reduserte kostnader i produksjon, installasjon og vedlikehold

 • Kontrollerbarhet | kjøling kan justeres for å gi optimal utløpstemperatur

 • Passiv | null energiforbruk og minimalt behov for vedlikehold

 • Miljøvennlig | redusert behov for kjemisk injeksjon og null C02-utslipp


BRUKSOMRÅDER

 • Innløpskjøling for rørlednigner gjør at billigere rørledningsmaterialer kan brukes

 • Mellomsteg- og innløpskjøling for subsea gasskompressorer for å øke effektiviteten

 • Resirkulert kjøling for subsea gasskompressorer

 • Subsea separasjon for økt separasjonseffektivitet

 • «Kald strømning» for å kontrollere hydrater og voks i rørledninger

Future Technology AS har utviklet FSCC med støtte fra ENGIE E&P NORGE, Lundin Norway AS, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd gjennom DEMO2000-programmet.