TEKNISK SIKKERHET


Teknisk sikkerhet har blitt en stadig viktigere aktivitet innen olje- og gassvirksomhet. Vårt sikkerhetsteam består av flere rådgivere med lang erfaring og bred kompetanse innen fagfeltet.  De kan utføre ulike aktiviteter assosiert med identifikasjon, vurdering og kontroll med farer mot personell, miljø og utstyr. De to viktigste kompetanseområdene våre er funksjonell sikkerhet og teknisk sikkerhet.Funksjonell sikkerhet for instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS)
Instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS) utgjør en kritisk rolle for å kontrollere og opprettholde risiko på et akseptabelt nivå. Det er derfor det er viktig å identifisere hvilke funksjoner (SIFer) som kreves, samt bestemme hvilke krav som bør settes for deres ytelse (SIL).

Our services:

• Håndtering av SIS-livssyklus (IEC 61508/61511) / Funksjonell sikkerhetsstyring
• SIF-identifikasjon og SIL-allokering
• Spesifikasjon av sikkerhetskrav (SRS)
• SIL-vurderinger (dvs. LOPA, NOG GL 070)
• Beregninger og rapportering av samsvar med SIL-krav
• FMEDA/FMECA/LOPA/RAM-studier
• Functional Safety Assessment (FSA)
• SIL-støtte til leverandører av utstyr (SAR)
• IEC 61508/SIL kurs og opplæring
• Rådgivning

Teknisk sikkerhet
Vår ingeniørgruppe i tekniske sikkerhet utfører de tekniske funksjonene i HMS-omfanget i ulike prosjekter og oppdrag.


Our services:

• Risikostyring
• Sikkerhetsstrategier / filosofier
• HAZID
• HAZOP
• Hydrauliske beregninger for brannvann (Pipenet)
• Analyse av trykkstøt i brannvannsystemerBrann- og gassdesign
• Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder
• Brann- og eksplosjonsanalyse
• Sikkerhetskritiske elementer og ytelsesstandarder
• Cause & Effect diagrammer (C&E)

Kontakt
FRANK BOLSTAD
AVDELINGSLEDER TEKNISK SIKKERHET

Send en e-post

Vi tilbyr også kurs innen Funksjonell sikkerhet / Safety Integrity Level (SIL) og IEC 61508 / 61511.