Future Technology AS vant rammeavtale med Bane NOR


Det er med glede og stolthet vi kan meddele signert rammeavtale med Bane NOR. Rammeavtalen «Sikkerhet og RAMS» har 2 års varighet med opsjonsmuligheter på opptil 6 år. Rammeavtalen består av flere moduler som i stor grad speiler hovedsatsingsområdene i vår «Infrastruktur; bygg & anlegg»-avdeling, og Future Technology AS ble tildelt hele 7 av 10 mulige moduler:

  • Ledelse av RAMS-arbeidet i prosjekt (innleie)

  • Utføre RAM-analyser

  • Lede og utføre beredskapsanalyser

  • Ulykkesgranskning/ årsaksanalyse

  • Oppdrag som assesserende enhet etter Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger, CSM-RA

  • Rådgiver innen samfunnssikkerhet/sikring (2 moduler)


En stor andel av våre konsulenter har erfaring fra og/eller er leid inn til Bane NOR, i en rekke avdelinger og funksjoner. Vi gleder oss til framtidens muligheter og videre samarbeid med Bane NOR med den nye rammeavtalen «Sikkerhet og RAMS» på plass.Det er en særlig spennende situasjon for oss ettersom vi som en relativt nyetablert avdeling gjennom rammeavtalen deler selskap med solide og anerkjente konsulentselskaper.